Områdeleder

Mit navn er Pia Andersen, jeg er uddannet socialpædagog i 1990, og har beskæftiget mig med ledelse i mange år, i Roskilde Kommune: som souschef i et integreret dagtilbud fra 1993 til 1996, og som dagtilbudsleder i både integrerede dagtilbud, børnehaver og sammenlagte dagtilbud, fra 1996 og frem til 2009, hvor områdeledelse blev indført. Jeg var ansat som områdeleder i Roskilde i to år, inden jeg startede i Hillerød Kommune som sektionsleder i Dagtilbud Børn.

Hillerød Kommune indførte områdeledelse på Dagtilbudsområdet, den 1. august 2014. I den forbindelse skiftede jeg stilling efter 3 år som sektionsleder i Dagtilbud Børn, til områdeleder for Område Syd.

Gevinsten ved områdeledelse, skal for Område Syd være samarbejds- og sparringspartnere for ledelse og pædagogisk personale, med muligheden for at videreudvikle pædagogik, læringsrum og læringsmiljøer i samarbejde og på tværs af området. Vores særlige geografiske udfordringer, stiller krav til vores kreativitet, i forhold til hvordan man udvikler, og giver os samtidig muligheder for at hente inspiration og at samarbejde uden for egne rammer, som før var meget svært.

Det forpligtende pædagogiske og økonomiske samarbejde gør, at det er muligt at udvikle og tilrettelægge spændende hverdage i alle dagtilbud i området, selv om der i perioder er mangel på børn i et enkelt eller flere af dagtilbuddene. Den større område-økonomi giver fleksibilitet for det enkelte dagtilbud, lige som samarbejdet på tværs i området, giver sparringsmuligheder og udviklingsmuligheder, som ikke var mulige før indførelsen af områdeledelse.