Vores område

Område Syd-Øst består pr. 1. januar 2016 af ni dagtilbud: Arresø Børnehus, St. Lyngby, Kornmarkens Børnehuse, Skævinge, Firkløveren, Gørløse, Uvelse Børnehuse, Uvelse, Ny Hammersholt Børnehus, Ny Hammersholt, Børnestien Clausensvej, Hillerød Øst, De Tre Huse, Hillerød Øst, Grønnevang Børnehus, Hillerød Øst, Troldehøjen, Nødebo.

Område Syd-Øst er geografisk spredt over mange km og spreder sig over tre skoledistrikter, Hanebjerg Skole, med tre afdelinger: Gørløse, Uvelse og Brødeskov, Kornmarkskolen, med to afdelinger: Ll. Lyngby og Skævinge, og Grønnevang Skole, med tre afdelinger, Indskolingen på Jespervej, Udskolingen på Østervang og Nødebo Skole, afd. Jespervej, i Nødebo. På den måde har hvert dagtilbud i området tilknytning til lokale skoleafdeling, og der er et tæt samarbejde om overgangen fra dagtilbud til SFO og skole.  

Med den geografiske spredning, særligt for afdelingerne i den Sydlige del af området, er det tætte samarbejdet mellem dagtilbuddene i området mest på ledelsesniveau, med teammøder hver måned og individuel sparring mellem områdeleder og daglige leder, samt på områdebestyrelsesniveau. Derudover bruger de daglige ledere hinanden til sparring, ved hjælp af mails og telefon. For den Østlige del af områdets daglige ledere, er det knap så store afstande, og der er derfor større mulighed for at besøge hinanden.

For det pædagogiske personale er samarbejdet tilrettelagt som personalemøder på tværs af området to gange om året for alle, og derudover faglige udviklingsmøder for pædagoger, og / eller for specifikke arbejds- og refleksionsgrupper, som f.eks. sprognetværk, science-pædagoger, praktikvejledere, når der er brug for det. Den Sydlige del af området, er ikke et område der kan gå på besøg hos hinanden i dagligdagen med en gruppe børn, da alle ligger temmelig afsides, i forhold til offentlige transportmidler, og afstanden mellem dagtilbuddene er mellem knap 4 km, og op til 17 km. Denne mulighed kan afdelingerne i den Østlige del af området nemmere benytte sig af, da afstandene er til at overkomme, også med en gruppe børn.

Selv om vi ligger så spredt, har vi et rigtig godt samarbejde, og gør brug af sampasning i perioder med forventet lavt fremmøde – indtil videre har den sydlige del af området benyttet Firkløveren i Gørløse, som ligger mest centralt for områdets dagtilbud, og som har lokalbanen og S-bus lige i nærheden. Den østlige del af området har flere afdelinger der kan benyttes, og det besluttes endeligt, når tilmeldingen af børn er kendt.

Når der planlægges kompetenceudvikling for området, sikrer vi at der er deltagere fra hvert dagtilbud, således at der udvikles kendskab og arbejdsrelationer til hinanden, som kan bygges videre på.