Pædagogisk Handleplan

Område Syds overordnede principper (fastlagt i samarbejde med Områdebestyrelsen) – og hvordan de understøtter de dagligdags opgaver:

·        Bevare særkende med plads til forskellighed,

·        Samarbejde i lokalområdet om overgange,

·        Børn skal præsenteres for deres nærmiljø,

·        Børn skal have mulighed for at udfolde sig kreativt og motorisk, og skal kunne udfolde sin nysgerrighed

I Område Syd er det vigtigt at alle føler sig set, hørt og anerkendt. Det sikrer vi i dagligdagen, ved at hvert enkelt Dagtilbud byder ind med sine særlige interesser og kompetencer, og hvor hvert enkelt barn og forældre bliver mødt med interesse og varme, af engagerede og omsorgsfulde pædagoger og medhjælpere. Vi prioriterer et godt samarbejde og en god dialog i Dagtilbudsråd og i Områdebestyrelsen, og finder inspiration og gode idéer til nye initiativer og et godt forældresamarbejde i praksis, på møderne.

Dagtilbuddene i Område Syd er meget geografisk spredt, hvilket gør samarbejdet i lokalområdet og kendskabet til nærmiljøet, meget vigtigt for barnets trivsel, udvikling og læring i dagligdagen og særligt ved overgangen fra børnehave til SFO / skole. Derfor har vi et tæt samarbejde med skole og SFO, og har blandt andet fokus på overgange, forældresamarbejde og sproglig udvikling, med sprogscreening af alle 3 årige og 5 årige i området.

Vi arbejder pædagogisk med udvikling af det kreative miljø i alle Dagtilbud i området, hvor der er plads til at udfolde sig med kreative materialer og hvor inde- og udemiljøet giver mulighed for at bevæge sin krop. Vi arbejder med pædagogen som rollemodel og har fokus på den betydning det har for barnets kropslige dannelse og barnets lyst til at være aktiv og nysgerrig.

Læs den samlede Pædagogiske Handleplan i nedenstående bilag.

 

Bilag
Samlet pædagogisk handleplan for Område Syd 2015, inkl. læreplaner