Hverdagen

I Myretuen har vi en struktureret hverdag.

Om morgenen åbner huset stille og roligt. I dette tidsrum lægger vi vægt på ro, forudsigelighed og hyggelige aktiviteter så de børn, der kan have det svært ved at blive afleveret, ikke bliver overvældet af uro og vild leg.

Vi har fokus på at tage godt imod alle børn, så alle kommer i gang med dagen på en god måde. Endvidere hjælper vi børnene med at tage afsked med mor eller far på en tryg og rar måde.

Kl. 9:00 holder vi formiddagssamling på stuerne i de forskellige afdelinger. Til samling spiser vi brød, grønt eller frugt. Vi synger, læser historier eller taler om emner, der aktuelt optager børnegruppen på den enkelte stue.

I samlingssituationen lægger vi vægt på at styrke fællesskabsfølelsen i børnegrupperne. Vi bestræber os på at tilrettelægge rammerne og indholdet i vores samlinger ud fra den aktuelle børnegruppe, så alle børn føler sig som værdifulde deltagere i børnefællesskabet. 

I frokostsituationen har vi fokus på at medinddrage børnene i de forskellige processer omkring borddækning, servering med mere, som det giver mening i de enkelte børnegrupper. Vi er optagede af at udvikle børnene til ”glade spisere”, der har mod på at smage og spise forskellig mad. Derudover bestræber vi os på at spisesituationen er en rolig stund, hvor børnene hygger sig ved de enkelte borde sammen med deres kammerater og de voksne på stuen. 

Efter frokost sover nogle af børnene middagslur, mens andre hygger med de voksne eller er ude på legepladsen.

Eftermiddagsmaden serveres kl. 14, hvorefter der igen er mulighed for leg og hygge inden og ude alt efter vejr og vind.

Vi begynder så småt oprydning på egne stuer kl. 15.30, hvor vi derefter samles til fælles aktiviteter stuerne i mellem. Børnene bliver løbende hentet og vi har fokus på at sige ordentlig tak for i dag både til børn og voksne.