I Myretuen tager vi ansvar for fællesskabet og for at alle skal føle, at de bidrager.

I Myretuen er både børn og voksne aktivt deltagende.

I Myretuen er personalet tydelige piloter, der forbereder og guide, med respekt for det enkelte barn.