Bilag
I procesplanen kan I læse om tankerne og planen for implementering af den nye styrkede læreplan. Den nye styrkedelæreplan skal være implementeret medio 2020. Vi vil derfor bruge perioden frem til dette tidspunkt, på at gå i dybden med vores værdier, rutiner og konstruerede læringsmiljøer. Procesplanen vil løbende blive ændret, da vi dels på ledelsesplan, dels på medarbejderplan får ny viden og indsigt i form af uddannelse. Der vil, i processen, ligge prøvehandlinger og evalueringer der ligeledes kan føre til ændringer eller justeringer af planen.